Skip to main content

Pub. Toilets

DETAILS OF PAY AND USE TOILETS IN SOUTH ZONE

Sr.
No.
Address Toilet for Male Toilet for Female Baths for Male Baths for Female Urinals Amount 
(Rs.)
1 Bhim Nagar, Udhana Sang 7 11 2 2 0 590000.00
2 Prem Nagar, Bhedwad 8 10 2 1 3 550000.00
3 Ashok Samrat Nagarnagar Udhana 10 10 1 1 0 525000.00
4 Hegdevar Vasahad, Udhana 20 14 2 2 3 905000.00
5 Kharwar Nagar, Khatodara 8 6 1 1 3 515000.00
6 Siddharth Nagar, Bhestan 8 8 1 1 0 550000.00
7 Nagasen Nagar, Pandesara Avirbhav -1 8 8 1 1 3 611000.00
8 Tulsinagar, Khatodra 17 14 1 2 0 875000.00
9 Mafat Nagar, Udhana 10 10 1 1 0 655000.00
10 Prabhu Nagar, T.P.2,F.P.16 10 9 1 2 4 655000.00
11 Panchchil  Nagar, Udhana 10 10 1 1 3 613000.00
12 Shivaji Nagar, Khatodra 5 4 2 2 4 430000.00
13 T.P.Z ,F.P.88, Sonal Market 3 2 2 2 3 350000.00
14 Krishna Nagar, Pandesara 11 11 1 1 4 648000.00
15 Pandesara G.H.B. Veg. Market 10 10 2 2 10 705000.00
16 Sanjay Nagar, Udhana 9 9 1 1 0 655000.00
17 Prem Nagar, Nr.Bharucha Mill 10 8 2 2 10 577000.00
18 Bhim Shakti Nagar, 4 5 1 2 3 735000.00
19 Sanjay Nagar-2 [Road No.-4] 10 10 1 1 0 795000.00
20 Mahalaxmi Nagar 7 7 2 2 6 825000.00
21 Near Khatodra Health Center 7 7 2 2 6 825000.00
22 Bhidbhajan 7 7 2 2 3 840000.00
23 Tulsinagar Ponda Ni Chal 7 7 2 2 3 811000.00
24 Panchshil Nagar 5 5 2 2 3 840000.00
25 Tulsinagar 5 5 2 2 3 840000.00
26 Pramukh Park 12 14 2 2 0 1033000.00
27 Khatri Nagar, Below Over Bridge 4 5 0 0 0 482000.00
28 Nand Parmanand 6 6 2 2 3 825000.00
29 Vadod R.S. No.187 12 16 2 2 0 1050000.00
30 Vadod R.S. No.193 12 16 2 2 0 1050000.00
31 Near Bhestan Ward Office 4 4 1 1 5 487000.00
32 Bamroli Kailashnagar-2 7 7 2 2 3 996000.00
33 Bhestan Shiddharth Nagar 4 6 1 1 0 488000.00
34 H-15 Panjara Pol  Block -A 12 16 2 2 0 1033000.00
35 H-15 Panjara Pol  Block -D 12 16 2 2 0 1033000.00
36 Bhimnagar Road No -6 5 4 0 0 0 300000.00
37 T.P.2, Sonal Veg. Market 2 8 1 2 3 B.O.T.
38 Jalaram Ind. So. , Pandesara 2 12 1 4 5 B.O.T.
39 G.H.B. Pandesara           B.O.T.
40 Chaliyawala Ind So. 3 5 1 1 3 B.O.T.